هیومیک اسید

Rich Mix

هیومیک اسید گوگرد‌دار آتیس به علت ترکیب شدن با گوگرد ضمن افزایش حاصلخیزی خاک‌های با مواد آلی کم، باعث کنترل اثرات نامطلوب شوری و Ec بالا می‌باشد. گوگرد موجود در ترکیب این هیومیک اسید ضمن کمک به تعدیل pH ناحیه ریشه جذب گیاه شده و در چرخه‌های زیستی گیاه نقش آفرینی می‌نماید.

 این کود دو منظوره بوده به نحوی که باعث افزایش مواد آلی در ناحیه ریشه شده و گوگرد فعال آن می‌تواند اثرات نامطلوب سدیم اضافی در خاک‌های فاریاب را کنترل نماید.

JoomShaper