استان تهران :

شرکت پخش آوند

تلفن : 88744389-021                     فکس : 88742681-02

 

استان خراسان :

شرکت تهرانیان تجارت

تلفن :38423455-051                    فکس : 38458197-051

 

استان فارس:

شرکت پارس بهرویان پردیس

تلفن:   32344102-071                 فکس : 32345039-071

 

ارومیه:

شرکت آراگستر یاس ایرانیان

تلفن:     32416804-044

 

 

 

                

 

 

JoomShaper